سه شنبه, 06 فروردین 1398  

کلمه عبور خود را فراموش کرده ام

نام کاربری / ایمیل

نشانی دبیرخانه:

اراک، میدان بسیج (سردشت)، پردیس دانشگاه اراک، دانشکده علوم، کد پستی ۳۸۱۵۶۸۸۳۴۹

تلفن دبیرخانه سمینار: 

086-34173575

ایمیل دبیرخانه سمینار:

s-maa23@araku.ac.ir